Zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

1. Základní ustanovení

2. Zdroje a účel zpracování osobních údajů

3. Doba uchovávání údajů

4. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5. Vaše práva

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7. Závěrečná ustanovení


Souhlas se zpracováním osobních údajů

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

a. Správce webových stránek: Hell Solutions s.r.o., IČ: 28697278

b. Rezervační systém: Reservanto s.r.o., IČ: 24298395

c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:


Souhlas s používáním cookies

1. Zpracování cookies

Správce Minty Events s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 17665191 jakožto provozovatel webových stránek www.ateliermentolka.cz (dále jen „stránky“) používá na těchto stránkách cookies. Sběr a používání cookies je zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

2. Co jsou cookies

Cookies jsou datové soubory, které mohou být při návštěvě webových stránek odeslané do Vašeho internetového prohlížeče a uložené do Vašeho zařízení. Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí a datum svého vzniku. Při další návštěvě dané webové stránky internetový prohlížeč opět načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která cookies vytvořila. Pomocí technických cookies je možné zajistit funkčnost stránek, pomocí dalších cookies stránky pamatují Vaše nastavení a také umožňují sledovat Vaše chování na webových stránkách anebo zacílit reklamu. 

3. Jaké cookies jsou využívány

Na svých webových stránkách používáme následující typy souborů cookies:

4. Kontrola nad cookies

5. Cookies třetích stran

Správce nemá vliv na cookies třetích stran. Třetí strany jsou samy plně zodpovědny za to, jak jsou jejich soubory cookies používány a jak jsou zpracovávány osobní údaje, včetně jejich šifrování a zabezpečení.


Účinnost

Výše uvedené podmínky nabývají účinnosti dnem 20.3.2024